ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

βιογραφια

Η κ. Νικολάου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και Senior Partner στο δικηγορικό γραφείο Λυσάνδρου & Φλόρου Δ.Ε.Π.Ε. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει χειριστεί μεταξύ άλλων, νομικές υποθέσεις που σχετίζονται με το Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, το Ασφαλιστικό Δίκαιο και το Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο.

τομεισ πρακτικησ

Δικαστικό Τμήμα και Διαδικασίες Επίλυσης Διαφορών
Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο
Νόμο Διαθήκών και Διαδοχής
Ασφαλιστικό Δίκαιο

πληροφοριεσ μελουσ

Get in touch with us for a free consultation