ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

βιογραφια

Ο κ. Λυσάνδρου είναι απόφοιτος της Εθνικής και Καποδιστριακής Σχολής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύνων σύμβουλος του δικηγορικού γραφείου Λυσάνδρου, Φλόρου Δ.Ε.Π.Ε. ενώ είναι και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Σύμφωνα με την επαγγελματική του πορεία έχει χειριστεί, μεταξύ άλλων, νομικές υποθέσεις που τον αφορούν Ποινικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο και Αθλητικό Δίκαιο.

τομεισ πρακτικησ

Δικαστικό Τμήμα και Διαδικασίες Επίλυσης Διαφορών
Ποινικό Δίκαιο
Αθλητικό Δίκαιο
Εργατικό Δίκαιο

πληροφοριεσ μελουσ

Get in touch with us for a free consultation