χριστοφοροσ φλορου

βιογραφια

Ο κ. Χριστόφορος Φλόρου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Portsmouth University του Ηνωμένου Βασιλείου (LLB Bachelor Degree) και κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών LL, Corporate and Governance Law/GRAD ICSA. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει χειριστεί με επιτυχία δικαστικές υποθέσεις τόσο ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων όσο και ενώπιον των Δικαστηρίων των Κυρίαρχων Βάσεων της Κύπρου, των Δικαστικών Οργάνων της FIFA καθώς και του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου όπου εδρεύει στη Λωζάνη της Ελβετίας (CAS). Ο κ. Φλόρου είναι μέλος του Κυπριακού Δικηγορικού Συλλόγου και ειδικεύεται σε νομικές υποθέσεις που σχετίζονται με το Ποινικό Δίκαιο, το Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο, το Εργατικό Δίκαιο, το Μεταναστευτικό Δίκαιο και το Δίκαιο Πολιτογράφησης, το Δίκαιο Ακίνητης Περιουσίας καθώς και το Αθλητικό Δίκαιο.
 

τομεισ πρακτικησ

Δικαστικό Τμήμα και Διαδικασίες Επίλυσης Διαφορών
Εργατικό Δίκαιο, Μεταναστευτικό Δίκαιο και Δίκαιο Πολιτογράφησης
Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο
Δίκαιο Ακίνητης Περιουσίας
Δίκαιο ποδοσφαίρου και άλλα θέματα που σχετίζονται με το αθλητικό δίκαιο

πληροφοριεσ μελουσ

Get in touch with us for a free consultation